+385 21 711 125   gradvis@gradvis.hr

Važniji akti

RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA VISA ZA RAZDOBLJE 2016. - 2020. GOD.

 

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA VISA

 

 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI


ODLUKA O STIPENDIJAMA

 


PROGRAM DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE


ODLUKA O GRADSKIM POREZIMA GRADA VISA


 

 KOMUNALNI DOPRINOS

KOMUNALNA NAKNADA

KOMUNALNI RED

JAVNI RED I MIR

 ZABRANA KONZUMIRANJA, NOŠENJA I POSJEDOVANJA ALKOHOLNIH PIĆA NA JAVNIM POVRŠINAMA NA PODRUČJU GRADA VISA

ZABRANI RADOVA U SEZONI 


ODLUKA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI NA PODRUČJU GRADA VISA


ODLUKA O ZAKUPU JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA VISA 


 REGULACIJA PROMETA

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne Novine", br. 67/08), te članaka 14. i 33. Statuta Grada Visa ("Službeni glasnik Grada Visa", br. 5/09), Gradsko vijeće Grada Visa, po prethodno dobivenoj suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 28. lipnja 2010. god., donosi ODLUKU  O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU GRADA VISA


  PROCJENA UGROŽENOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javna uprava

govhr logo

katastar 2

pravosude 2

zupanija

Korisni linkovi

250px Jadrolinija logo.svg

tz vis logo

logo lag1

finoteka logo 1

dhmz hr

hamag

Dokumenti

Prostorni plan

prostorniplan

Prometna regulacija

promet2

Kontakt

GRAD VIS
Trg 30. svibnja 1992. br.2
21480 Vis
OIB: 76486299480

Telefon: 021 711 125
Fax: 021 711 063
E-mail: gradvis@gradvis.hr

TELEFONI DEŽURNIH SLUŽBI

Politika zaštite osobnih podataka
Politika prikupljanja kolačića