Gradske vijesti -istaknuto

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, umjetničke organizacije i ustanove upisane u registar neprofitnih organizacija na području Grada Visa za 2021. god.

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH POZIVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PRORAČUNA GRADA VISA ZA 2021. GODINU

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – Dječji vrtić Vis

Obavijest o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Visa

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Visa

UPU ruralnih naselja Postražje i Brgujac – konačni prijedlog plana

Poljoprivredno zemljište – grafički prikaz – za natječaj

24. sjednica GV-2020

Objava Izvješća o javnoj raspravi

Javno savjetovanje na Nacrt Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Visa za 2021. godinu

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Savjetovanje o prijedlogu Razvojne strategije Grada Visa za razdoblje 2021. – 2027. godine

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za opskrbom zdravstveno ispravne vode otočanima koji nisu priključeni na sustav javne vodoopskrbe

Odluka o utvrđivanju konačne Liste reda prvenstva za davanje u najam stana – ex. škola Podstražje

Zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća – 14.09.2020.

Korona virus

Kontakti Grada Visa Tel.: 021/ 711-125, E-mail: gradvis@gradvis.hr
Scroll to Top Skip to content