Gradske vijesti -istaknuto

Izmjena reda plovidbe dana 06.12.2021. (ponedjeljak)

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Grada Visa

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda pristiglih na Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Visa

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti

Izmjena reda plovidbe trajekta za 04. prosinca 2021.

Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 12. studenog2021.

Poziv za sudjelovanje u povorci za Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje

Javni natječaj za prodaju nekretnina

OBAVIJEST O VREMENU I MJESTU JAVNOG OTVARANJA PONUDA pristiglih na Javni natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Visa

Zapisnik o provjeri izvedenih radova na Energetskoj obnovi zgrade OŠ Vis i SŠ Antun Matijašević Karamaneo u Visu od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Odluka o utvrđivanju konačne Liste reda prvenstva

Odluka o dodjeli stipendija redovnim studentima s područja Grada Visa za akademsku 2021./2022. godinu

Poziv zainteresiranim građanima Grada Visa za dostavu prijedloga projekata i aktivnosti za uvrštavanje u proračun Grada Visa za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Prijedlog Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam koji se nalaze na lokaciji Samogor – II. krug

Izložba u povodu 200. obljetnice Arheološkog muzeja u Splitu

Odluka o rezultatu administrativne kontrole

Korona virus

Kontakti Grada Visa Tel.: 021/ 711-125, E-mail: gradvis@gradvis.hr

Pratite nas na društevnim mrežama

SVE NAJNOVIJE INFORMACIJE ODMAH DOSTUPNE
Scroll to Top Skip to content