Gradske vijesti -istaknuto

Natječaj za davanje u zakup javnih gradskih površina na području Grada Visa za postavljanje bankomata

JAVNI POZIV za sufinanciranje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, umjetničke organizacije i ustanove upisane u registar neprofitnih organizacija na području Grada Visa za 2022. godinu

Studija predizvodljivosti, proizvodnja i primjena vodika u prometu Grada Visa

Poziv na Božićni domjenak

Zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Visa, održane 23. rujna 2021. godine

Odluka o isplati Božićnice

OBAVIJEST O ISPLATI BOŽIĆNICE

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Grada Visa

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda pristiglih na Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Visa

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti

Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 12. studenog2021.

Javni natječaj za prodaju nekretnina

OBAVIJEST O VREMENU I MJESTU JAVNOG OTVARANJA PONUDA pristiglih na Javni natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Visa

Zapisnik o provjeri izvedenih radova na Energetskoj obnovi zgrade OŠ Vis i SŠ Antun Matijašević Karamaneo u Visu od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Odluka o utvrđivanju konačne Liste reda prvenstva

Odluka o dodjeli stipendija redovnim studentima s područja Grada Visa za akademsku 2021./2022. godinu

Korona virus

Kontakti Grada Visa Tel.: 021/ 711-125, E-mail: gradvis@gradvis.hr

Pratite nas na društevnim mrežama

SVE NAJNOVIJE INFORMACIJE ODMAH DOSTUPNE
Scroll to Top Skip to content