Gradske vijesti -istaknuto

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina

JAVNI POZIV za podnošenje prijava na program potpore poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala na području Grada Visa u 2023. godini

Prijedlog liste reda prvenstva za davanje stanova u najam

OBAVIJEST o isplati Uskrsnice za 2023. godinu

Poziv na 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Visa

UPU Poslovne zone Dol

POZIVNI NATJEČAJ za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Grada Visa u 2023. godini

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora (čest. zgr. 1598/1, Obala sv. Jurja 7)

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom (Matije Gupca 21, k.č.zgr. 708/1 k.o. Vis)

NATJEČAJ za prikupljanje zahtjeva radi utvrđivanja Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam

JAVNI POZIV zbog evidentiranja nerazvrstane ceste naziva NC-VIS-208 u katastarski operat i zemljišnu knjigu

UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ “VIS”

Javni natječaj za prodaju nekretnina

VAŽNA OBAVIJEST UDRUGAMA

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2023. iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Visa

Korona virus

Kontakti Grada Visa Tel.: 021/ 711-125, E-mail: gradvis@gradvis.hr

Pratite nas na društevnim mrežama

SVE NAJNOVIJE INFORMACIJE ODMAH DOSTUPNE
Scroll to Top
Skip to content