Gradske vijesti -istaknuto

Obavijest – JAVNE POVRŠINE 2020. god.

Javni natječaj za davanje u zakup dijela nekretnine – Gornji Samogor

Plan i Natječaj za davanje javnih gradskih površina u zakup

UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIS – Obavijest

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine

OBAVIJEST O JAVNOM POZIVU MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA – Sufinanciranje troškova pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili za polaganje razredbenog ispita

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna za 2019. god. za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u GV

Obavijest – Dječji vrtić Vis

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Visa za 2020. god.

Zapisnik sa 19. sjednice GV

Ponuda Škoja

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja ruralnih naselja Podstražje i Brgujac

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja ruralnih naselja Podstražje i Brgujac

Javni poziv za iskaz interesa za zakup – ex. vojarna Smokovo

Javni poziv za iskaz interesa za zakup – Dom kulture Podstražje

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa u DV Vis.

Korona virus

Kontakti Grada Visa Tel.: 021/ 711-125, E-mail: gradvis@gradvis.hr
Scroll to Top Skip to content