Gradske vijesti -istaknuto

Plan upravljanja pomorskim dobrom u 2021. god.

Poziv na 26. sjednicu Gradskog vijeća – Dnevni red i materijali

Natječaj za davanje javnih gradskih površina u zakup

IZGRADNJA PROMETNIH POVRŠINA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA POTREBE KOMUNALNOG OPREMANJA GRAĐEVINSKE PARCELE POS-a U GRADU VISU

Natječaj za davanje u zakup javnih gradskih površina na području Grada Visa za postavljanje bankomata

Prijedlog pročišćene Konačne liste reda prvenstva za Program poticane stanogradnje u gradu Visu

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom

Odluka o odobravanju financijskih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro u područjima kulture i sporta na području Grada Visa za 2021. godinu

Obavijest o isplati Uskrsnice

Zapisnik o Javnom otvaranju ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta od 04. siječnja 2021. godine

Obavijest o javnom otvaranju ponuda pristiglih na natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Visa

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Visa

Pozivni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Grada Visa u 2021. god.

UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ “VIS” (IZVANREDNI UPIS)

Poziv na 25. sjednicu Gradskog vijeća – Dnevni red i materijali

Uređenje (sanacija) dijela obalnog pojasa između trajektnog pristaništa i poluotoka Prilovo

Korona virus

Kontakti Grada Visa Tel.: 021/ 711-125, E-mail: gradvis@gradvis.hr
Scroll to Top Skip to content