Gradske vijesti -istaknuto

Odluka o poništenju Natječaja za davanje u zakup javnih gradskih površina na području Grada Visa za postavljanje bankomata

Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Visa

JAVNI POZIV autotaksi prijevoznicima i turističkim agencijama koji će koristiti autotaksi stajalište u sezoni 2021. godine

Odluka o utvrđivanju konačne Liste reda prvenstva

Javni poziv za popisivače i kontrolore u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj

Odluka o imenovanju lokalnog kordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja za Grad Vis

IV. Natječaj za davanje javnih gradskih površina u zakup

Odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova za vrijeme turističke sezone 2021. godine na području Grada Visa

PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA za davanje stanova u najam koji se nalaze na lokaciji Samogor

II. Natječaj za davanje u zakup javnih gradskih površina na području Grada Visa za postavljanje bankomata

Odluka o dodjeli lokacija javnih gradskih površina na području Grada Visa na privremeni zakup u 2021. godini

ČESTITIKA POVODOM DANA DRŽAVNOSTI

Saziv konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Visa

Brzo antigensko testiranje na virus SARS-CoV-2

Konačni rezultati izbora članova Gradskog vijeća Grada Visa

Konačni rezultati izbora gradonačelnika Grada Visa

Korona virus

Kontakti Grada Visa Tel.: 021/ 711-125, E-mail: gradvis@gradvis.hr

Pratite nas na društevnim mrežama

SVE NAJNOVIJE INFORMACIJE ODMAH DOSTUPNE
Scroll to Top Skip to content