Day: 16 srpnja, 2010

Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Visa utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te za obavljanje poslova državne uprave prenijete na Grad Vis ustrojava se Jedinstveni upravni odjel. Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća, te posebnim propisima kojima se određeni poslovi prenose na Grad. Unutarnji ustroj Jedinstvenog upravnog odjela

Gradonačelnik

Pozdrav gradonačelnika Poštovani posjetitelji i dragi prijatelji, dobrodošli na internet stranice Grada Visa, najstarijeg grada u Hrvatskoj. Cilj ove internet stranice je građanima i široj javnosti približiti lokalnu samoupravu i njen rad učiniti transparentnim. Na ovim stranicama možete pronaći mnogo korisnih informacija o samom gradu, njegovoj povijesti, radu Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Gradske uprave. Gradska

Gospodarenje prostorom

Obrasci: Zahtjev za korištenje javne površine Zahtjev za odobrenje privremenog korištenja javnoprometne površine (iz čl. 63. Odluke o komunalnom redu)

Službeni glasnici 2010

2010  Službeni glasnik broj 12/2010  Službeni glasnik broj 11/2010  Službeni glasnik broj 10/2010  Službeni glasnik broj 9/2010  Službeni glasnik broj 8/2010  Službeni glasnik broj 7/2010  Službeni glasnik broj 6/2010  Službeni glasnik broj 5/2010  Službeni glasnik broj 4/2010  Službeni glasnik broj 3/2010  Službeni glasnik broj 2/2010  Službeni glasnik broj 1/2010

Službeni glasnici 2011

  2011  Službeni glasnik broj 07-2011  Službeni glasnik broj 06-2011  Službeni glasnik broj 05/2011  Službeni glasnik broj 04/2011  Službeni glasnik broj 03/2011  Službeni glasnik broj 02/2011  Službeni glasnik broj 01/2011

Službeni glasnici 2012

2012 Službeni glasnik broj 06-2012 Službeni glasnik broj 05-2012 Službeni glasnik broj 04-2012 Službeni glasnik broj 03-2012 Službeni glasnik broj 02-2012 Službeni glasnik broj 01-2012

Službeni glasnici 2013

   2013 Službeni glasnik broj 07-2013 Službeni glasnik broj 06-2013 Službeni glasnik broj 05-2013 Službeni glasnik broj 04-2013 Službeni glasnik broj 03-2013 Službeni glasnik broj 02-2013 Službeni glasnik broj 01-2013  

Službeni glasnici 2014

  2014 Službeni glasnik broj 07-2014 Službeni glasnik broj 06-2014 Službeni glasnik broj 05-2014 Službeni glasnik broj 04-2014 Službeni glasnik broj 03-2014 Službeni glasnik broj 02-2014 Službeni glasnik broj 01-2014  

Službeni glasnici 2015

  2015 Službeni glasnik broj 07-2015 Službeni glasnik broj 06-2015 Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Vis – Uskalđenje 1 Plan Zaštite i Spašavanja Grada Visa Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2015.-2021.god. Službeni glasnik broj 05-2015 Službeni glasnik broj 04-2015 Službeni glasnik broj 03-2015

Scroll to Top
Skip to content