Day: 26 travnja, 2018

NOVI IBAN GRADA VISA – HR3323900011849200002

OBAVIJEST O PROMJENI IBAN-a GRADA VISA Obavještavaju se sve fizičke i pravne osobe, te poslovni partneri  da je Grad Vis promijenio broj žiro računa i poslovnu banku. Od dana 05.04.2018. godine  Grad Vis posluje sa Hrvatskom poštanskom bankom d.d., a  novi IBAN Grada Visa glasi: HR3323900011849200002. Sva plaćanja (komunalna naknada, komunalni doprinos, porez  na kuće za

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA VISA ZA 2018. GOD.

GRAD VIS OBJAVLJUJE JAVNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU NA PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA VISA ZA 2018. GODINU U TRAJANJU OD 26. TRAVNJA 2018. DO ZAKLJUČNO SA 04. SVIBNJA 2018. GOD. MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE, KOJA MORAJU BITI ČITKO NAPISANA, UZ IME I PREZIME, TE ADRESU PODNOSITELJA, MOGU SE DOSTAVITI ELEKTRONIČKOM POŠTOM NA E-MAIL: gradvis@gradvis.hr ILI

Scroll to Top
Skip to content