Day: 21 srpnja, 2022

Idejni projekt izgradnje sustava javne odvodnje naselja Donji Rukavac i podmorski ispust

Glavni i neposredni cilj projekta je rješavanje sustava odvodnje za naselje Donji Rukavac te zaštita od onečišćenja podzemnih voda područja naselja Donji Rukavac. Predmetnim zahvatom u naselju Donji Rukavac će se izvesti četiri glavna tlačna cjevovoda ukupne duljine cca 890 m. Na glavne tlačne cjevovode se spaja 30 kućnih crpnih stanica s pripadajućim tlačnim kućnim

Scroll to Top
Skip to content