Day: 20 srpnja, 2023

Energetska obnova zgrade RIBARNICE u Visu

Dana 09. veljače 2022. godine Grad Vis podnijeo je projektnu prijavu „Rekonstrukcija Zgrade ribarnice – energetska obnova“ na otvoreni Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine koji je objavljen od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna prijavljena vrijednost Projekta je: 269.725,29 eura bez PDV-a odnosno (2.032.245,21 kuna bez PDV-a). Za potrebe prijave

Scroll to Top
Skip to content