Author: klikeri

Odluka o porezimaGrada Visa

JAVNO SAVJETOVANJE Molimo zainteresiranu javnost da zaključno sa 09. prosinca 2023. godine uputi mišljenja i prijedloge na Nacrt Odluke o porezima Grada Visa, na e-mail: gradvis@gradvis.hr ili poštom na adresu Grad Vis, Trg 30. svibnja 1992. br. 2, 21480 Vis. 2023.-Odluka-o-porezima-Grada-Visa Obrazlozenje-Nacrta-prijedloga-Odluke-o-porezima-Grada-Visa Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću  

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Visa za 2024. godinu

Nositelj izrade akta: Grad VisNaziv akta: Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Visa za 2024. godinuPočetak savjetovanja: 10. listopada 2023.Završetak savjetovanja: 10. studenog 2023. Na temelju članka 132. stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), članka 34. i 101. Statuta Grada Visa („ Službeni glasnik Grada Visa“, br. 1/13, 2/13,

Scroll to Top
Skip to content