Category: GRADSKA UPRAVA

Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Visa utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te za obavljanje poslova državne uprave prenijete na Grad Vis ustrojava se Jedinstveni upravni odjel. Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća, te posebnim propisima kojima se određeni poslovi prenose na Grad. Unutarnji ustroj Jedinstvenog upravnog odjela

Gradonačelnik

Pozdrav gradonačelnika Poštovani posjetitelji i dragi prijatelji, dobrodošli na internet stranice Grada Visa, najstarijeg grada u Hrvatskoj. Cilj ove internet stranice je građanima i široj javnosti približiti lokalnu samoupravu i njen rad učiniti transparentnim. Na ovim stranicama možete pronaći mnogo korisnih informacija o samom gradu, njegovoj povijesti, radu Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Gradske uprave. Gradska

Scroll to Top
Skip to content