Category: OBAVIJESTI

NACRT Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravna osnova za izradu i donošenje Pravilnika je članak 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“. 120/16 i 114/22) i članka 34. st.1. podstavka 28. Statuta Grada Visa (“Službeni glasnik Grada Visa”, br.: 1/13, 2/13, 6/18, 3/21 i 1/23). Člankom 12. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16

„Edukacija za  vinare otoka Visa o pravilnom uzimanju uzoraka u postupku izdavanja Rješenja“

Najava Edukacije koja će se održati  23. siječnja 2024. godine u Hrvatskom domu, Obala Svetog Jurja 11, s početkom u 13.30 sati. „Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) će sukladno Pravilniku o vinarstvu (NN 81/22) održati stručnu obuku o pravilnom uzimanju uzoraka u postupku izdavanja Rješenja o stavljanju

Scroll to Top
Skip to content