Category: SLUŽBENE OBAVIJESTI

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Visa

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskena području Grada Visa, na području katastarske općine Vis, koje je Programom raspolaganjapoljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Vis predviđeno za zakup.Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvuRepublike Hrvatske za Grad Vis predviđene za zakup, daju se u zakup na

Potpore poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala

Nositelji Programa su Splitsko-dalmatinska županija, Grad Vis i registrirana poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik (OPG, trgovačko društvo, obrt ili zadruga) – vlasnici ili korisnici poljoprivrednog zemljišta. Prijava na Program potpore poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Visa na propisanom obrascu Zahtjeva zajedno sa propisanom dokumentacijom najkasnije do 18. ožujka

Scroll to Top Skip to content