Grad Vis

Osnovni podaci

Osnovne informacije o gradu

Grad Vis se nalazi u velikom i prirodno zaštićenom zaljevu (uvala Svetog Jurja) na sjeveroistočnoj strani otoka Visa, okrenut prema Hvaru i dalmatinskom kopnu. Viška luka je smještena u najviše uvučenom jugozapadnom dijelu zaljeva, kojeg otočić Host i poluotok Prirovo štite od utjecaja otvorenog mora. Unutar zaljeva nalaze se i manja sidrišta na predjelima Kut i Stonca.

Grad Vis administrativno se sastoji od 11 naselja: Brgujac, Dračevo Polje, Marinje Zemlje, Milna, Plisko Polje, Podselje, Podstražje, Rogačić, Rukavac, Stončica, Vis. Grad Vis nalazi se u okviru Splitsko-Dalmatinske županije.

Ukupan broj stanovnika Grada je 1.960, od toga u samom naselju Vis 1.776. Prije Drugog svjetskog rata, područje tadašnje općine Vis (jednako današnjem Gradu) je imalo 4.189 stanovnika, a mjesto Vis 3.189 (Popis 1931.). Od tada broj stanovnika stalno opada.

Grad Vis je danas jedino mjesto na otoku koje ima redovitu katamaransku i trajektnu liniju sa Splitom koji je udaljen oko 30 nautičkih milja.

O Visu moj

O Visu moj

Na sri’ kulfa si, mora Jadranskog,
Zagarljen botima i sikima,

A, kad za puntom sunce tone u more
Bonaca kupo borke, polme, aloje.

Za ribu na brujet i vina liket
Kanton o Visu moj, o škoju moj.

 

A, kad a puntom corni oblok zagarmi
Sve loje i levuti gredu na armiž.

Za ribu u savur i vina kolur
Kanton o Visu moj, o škoju moj.

Visu moj, o škoju moj! 
Kako se u viškoj himni pjeva: „Na sri’ kulfa si, mora Jadranskog“ (Na sred pučine mora Jadranskog), smjestio se hrvatski otok Vis, a na njemu u uvali sv. Jurja, hrvatski grad Vis.

 

liket

Da je čovjek obitavao na Visu još u predpovijesti, možemo zaključiti iz razloga što otok pruža obilne uvjete za život. To su blaga klima, plodna zemlja i ribom bogato more. Opširnije o povijesti pročitajte u tekstu Grad Vis od početaka do danas!

Scroll to Top

ANKETA

Poštovani poduzetnici,

Grad Vis provodi strategiju razvoja kroz nadolazeće razdoblje od 2021. do. 2027. godine.
U svrhu što kvalitetnije izrade Strategije želimo da se poduzetnici Grada Visa aktivno uključe i daju svoj doprinos u njegovoj izradi. Anketno ispitivanje se provodi s ciljem dobivanja mišljenja o potrebama zajednice u razvoju Grada Visa i svih njegovih sadržaja te su nam Vaša mišljenja, stavovi i očekivanja od velikog značaja.

Sudjelovanje u istraživanju je anonimno i služi isključivo za analizu potreba i stavova dionika lokalne zajednice. Istraživanje provodi PRIUS CONSULTING, obrt za konzalting usluge.

Anketu možete pronaći na sljedećoj poveznici https://forms.gle/3DVvXA26ai2xSzBj7 .

Unaprijed se zahvaljujemo na Vašem vremenu i suradnji!

Skip to content