Grad Vis osnovne informacije

Osnovne informacije o gradu

Grad Vis se nalazi u velikom i prirodno zaštićenom zaljevu (uvala Svetog Jurja) na sjeveroistočnoj strani otoka Visa, okrenut prema Hvaru i dalmatinskom kopnu. Viška luka je smještena u najviše uvučenom jugozapadnom dijelu zaljeva, kojeg otočić Host i poluotok Prirovo štite od utjecaja otvorenog mora. Unutar zaljeva nalaze se i manja sidrišta na predjelima Kut i Stonca.

Grad Vis administrativno se sastoji od 11 naselja: Brgujac, Dračevo Polje, Marinje Zemlje, Milna, Plisko Polje, Podselje, Podstražje, Rogačić, Rukavac, Stončica, Vis. Grad Vis nalazi se u okviru Splitsko-Dalmatinske županije.

Ukupan broj stanovnika Grada je 1.960, od toga u samom naselju Vis 1.776. Prije Drugog svjetskog rata, područje tadašnje općine Vis (jednako današnjem Gradu) je imalo 4.189 stanovnika, a mjesto Vis 3.189 (Popis 1931.). Od tada broj stanovnika stalno opada.

Grad Vis je danas jedino mjesto na otoku koje ima redovitu katamaransku i trajektnu liniju sa Splitom koji je udaljen oko 30 nautičkih milja.

O Visu moj

Na sri’ kulfa si, mora Jadranskog,
Zagarljen botima i sikima,

A, kad za puntom sunce tone u more
Bonaca kupo borke, polme, aloje.

Za ribu na brujet i vina liket
Kanton o Visu moj, o škoju moj.

A, kad a puntom corni oblok zagarmi
Sve loje i levuti gredu na armiž.

Za ribu u savur i vina kolur
Kanton o Visu moj, o škoju moj.

Visu moj, o škoju moj!

Kako se u viškoj himni pjeva: „Na sri’ kulfa si, mora Jadranskog“ (Na sred pučine mora Jadranskog), smjestio se hrvatski otok Vis, a na njemu u uvali sv. Jurja, hrvatski grad Vis.

Da je čovjek obitavao na Visu još u predpovijesti, možemo zaključiti iz razloga što otok pruža obilne uvjete za život. To su blaga klima, plodna zemlja i ribom bogato more. Opširnije o povijesti pročitajte u tekstu Grad Vis od početaka do danas!

Grad Vis od početaka do danas!

Sviđa vam se ovaj članak?

Scroll to Top
Skip to content