Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Visa

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Grada Visa, na području katastarske općine Vis, koje je Programom raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Vis predviđeno za zakup.
Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za Grad Vis predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet
(25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.
Predmet ovog natječaja jest poljoprivredno zemljište iz Priloga 1. koji sadrži proizvodno
tehnološke cjeline (PTC) sa popisom katastarskih čestica (koje čine te proizvodno tehnološke
cjeline), njihovim kulturama, površinama i početnim zakupninama.

Sviđa vam se ovaj članak?

Scroll to Top
Skip to content