Nacrt Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Visa za 2019. god.

 pdfIzvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 pdfNacrt plana – objavljeno za javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Molimo zainteresiranu javnost da najkasnije do 29. prosinca 2018. godine uputi primjedbe, prigovore i prijedloge na prijedlog godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom za na području Grada Visa za 2019. god. na e-mail: gradvis@gradvis.hr ili preporučenom poštom na adresu Grad Vis, Trg 30. svibnja 1992. br. 2, 21480 Vis.

Sviđa vam se ovaj članak?

Scroll to Top
Skip to content