Nacrt Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Visa za 2019. god.

 pdfIzvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 pdfNacrt plana – objavljeno za javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Molimo zainteresiranu javnost da najkasnije do 29. prosinca 2018. godine uputi primjedbe, prigovore i prijedloge na prijedlog godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom za na području Grada Visa za 2019. god. na e-mail: gradvis@gradvis.hr ili preporučenom poštom na adresu Grad Vis, Trg 30. svibnja 1992. br. 2, 21480 Vis.

Sviđa vam se ovaj članak?

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on google
Scroll to Top Skip to content