NATJEČAJ LAG-A ŠKOJI ZA T.O. 1.1.4

Obavijest o izmjeni natječaja LAGa Škoji

Natječaj se mijenja u poglavlju 4.4 ” Izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u”.

Izmjena glasi: Prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva Savjetodavna služba neće uzeti u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u nastale nakon 28. 02. 2018. godine.

Ostali dijelovi teksta Natječaja, Obrasci koji su sastavni dio Natječja te  Prilozi koji su sastavni dio Natječaja ostaju nepromijenjeni.

 

NATJEČAJ LAG-A ŠKOJI ZA T.O. 1.1.4  

“POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”

Sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Škoji 2014-2020  i Planu rada LAG-A Škoji  za 2018., a temeljem Odluke Upravnog odbora LAG-a Škoji od 01. Lipnja 2018.   LAG ŠKOJI dana 04. lipnja 2018.  objavljuje:

NATJEČAJ

ZA TIP OPERACIJE  1.1.4. «POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA»

IZ LRS LAG-A ŠKOJI 2014-2020

Tip operacije 1.1.4 sukladan je Tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Prijave se zaprimaju od 20. lipnja do 20. Srpnja 2018. na način i pod uvjetima propisanim Natječajem . TEKST NATJEČAJA, OBRAZCE NATJEČAJA I PRILOGE NATJEČAJU PREUZMITE OVDJE:

1. TEKST NATJEČAJA 

    LAG NATJEČAJ TO 1.1.4.

2. OBRASCI

OBRAZAC A – PRIJAVNI OBRAZAC

OBRAZAC B – POSLOVNI PLAN OPISNI DIO

OBRAZAC B – POSLOVNI PLAN TABLIČNI DIO

OBRAZAC C – IZJAVA O VELIČINI PODUZEĆA

OBRAZAC D – FADN KALKULATOR OBRAZAC

E – IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

OBRAZAC F – IZJAVA O ULAGANJU NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU I NATURA 2000

3. PRILOZI

PRILOG I – DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

PRILOG II – POPIS POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆEN DODATKOM I. UGOVORA O EU

PRILOG III – VODIČ ZA KORISNIKE O DEFINICIJI MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA

PRILOG IV – POJAŠNJENJE KRITERIJA ODABIRA

PRILOG V PRAVILNIK ZA ODABRIR PROJEKATA NA NATJEČAJIMA LAG-A ŠKOJI pdf

U periodu od 4. lipnja do 19. lipnja 2018. stručna služba LAG-a Škoji održati će informativne radionice o raspisanom natječaju na otoku Hvaru, Visu i Šolti. Pitanja o objavljenom natječaju možete postaviti putem službenih  e-mail adresa  LAG-a Škoji   info@lag-skoji.hr  i niko@lag-skoji.hr do 19. lipnja 2018. Odgovori će biti objavljeni na web stranici LAG-a Škoji www.lag-skoji.hr

 
 
 
Na linku u nastavku su rasporedi informativnih radionica za raspisani natječaj LAGa Škoji:
 
 

Sviđa vam se ovaj članak?

Scroll to Top
Skip to content