Grad Vis

Natječaji

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA VISA U 2018. GOD.

    PLAN I. IZMJENA I DOPUNA PLANA II. IZMJENA I DOPUNA PLANA IZJAVA ZA KOMUNALNOG REDARA IZJAVA ZA OVRŠNI POSTUPAK SKICE LOKACIJA

Opširnije →

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA VISA ZA 2018. GOD.

GRAD VIS OBJAVLJUJE JAVNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU NA PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA VISA ZA 2018. GODINU U TRAJANJU OD 26. TRAVNJA …

Opširnije →

POZIV ZA ČIŠĆENJE PLAŽA

Opširnije →

NATJEČAJ ZA DAVANJE JAVNIH GRADSKIH POVRŠINA U ZAKUP

NATJEČAJ

Opširnije →

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA AUTOTAKSI PRIJEVOZ NA PODRUČJU GRADA VISA

Javni poziv Zahtjev

Opširnije →

Natječaj za podnošenje prijedloga za Nagradu Grada Visa u 2018. god.

Natječaj

Opširnije →

POSTUPAK JAVNE NABAVE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I PRENAMJENI BIVŠEG DOMA JNA U ODGOJNO-OBRAZOVNU USTANOVU – PRETHODNO SAVJETOVANJE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU Poziv UPUTE PONUDITELJIMA 1.Troškovnik_GO_radova_V2.xls 2.Troškovnik_elektroinstalacija__V2.xls 3.Troskovnik_vod_i_kan.xls 4. Troškovnik_termoinstalacija_V_2.xlsx REKAPITULACIJA.docx 1._Arhitektonski_projekt_knjiga_1.pdf 2._Elektrotehnički_projekt_knjiga_2.pdf 3._Projekt_vodovoda_i_kanalizacije_knjiga_3.pdf 4._Strojarski_projekt_projekt_termotehničkih_instalacija_knjiga_4.pdf 5._Elaborat_zaštite_od_požara_knjiga_5.pdf 6._Projekt_konstrukcije_knjiga_6.pdf 6._Projekt_konstrukcije_knjiga_6-1.pdf 6._Projekt_konstrukcije_knjiga_6-2.pdf 7._Geodetski_projekt.pdf

Opširnije →

POSTUPAK JAVNE NABAVE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI NESTAMBENE ZGRADE – GRAĐEVINA 1, GORNJI SAMOGOR, VIS – POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA POZIV UPUTE PONUDITELJU OBRAZAC PODATAKA ZA OCIJENJIVANJE KRITERIJA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE PROJEKTNA DOKUMENTACIJA TROŠKOVNIK

Opširnije →
Scroll to Top Skip to content