Grad Vis

Natječaji

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA AUTOTAKSI PRIJEVOZ NA PODRUČJU GRADA VISA

Javni poziv Zahtjev

Opširnije →

Natječaj za podnošenje prijedloga za Nagradu Grada Visa u 2018. god.

Natječaj

Opširnije →

POSTUPAK JAVNE NABAVE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I PRENAMJENI BIVŠEG DOMA JNA U ODGOJNO-OBRAZOVNU USTANOVU – PRETHODNO SAVJETOVANJE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU Poziv UPUTE PONUDITELJIMA 1.Troškovnik_GO_radova_V2.xls 2.Troškovnik_elektroinstalacija__V2.xls 3.Troskovnik_vod_i_kan.xls 4. Troškovnik_termoinstalacija_V_2.xlsx REKAPITULACIJA.docx 1._Arhitektonski_projekt_knjiga_1.pdf 2._Elektrotehnički_projekt_knjiga_2.pdf 3._Projekt_vodovoda_i_kanalizacije_knjiga_3.pdf 4._Strojarski_projekt_projekt_termotehničkih_instalacija_knjiga_4.pdf 5._Elaborat_zaštite_od_požara_knjiga_5.pdf 6._Projekt_konstrukcije_knjiga_6.pdf 6._Projekt_konstrukcije_knjiga_6-1.pdf 6._Projekt_konstrukcije_knjiga_6-2.pdf 7._Geodetski_projekt.pdf

Opširnije →

POSTUPAK JAVNE NABAVE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI NESTAMBENE ZGRADE – GRAĐEVINA 1, GORNJI SAMOGOR, VIS – POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA POZIV UPUTE PONUDITELJU OBRAZAC PODATAKA ZA OCIJENJIVANJE KRITERIJA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE PROJEKTNA DOKUMENTACIJA TROŠKOVNIK

Opširnije →

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

        IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA             POZIV UPUTE PONUDITELJU TROŠKOVNIK PROČELJA I VANJSKIH TERASA TROŠKOVNIK RADOVA NA ZAVRŠETKU KLIMATIZACIJE TROŠKOVNIK …

Opširnije →

Javni natječaj za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Visa

Javni natječaj Natječajna dokumentacija Troškovnik

Opširnije →
Scroll to Top Skip to content