Grad Vis

Obrasci

OBAVIJEST

U SVEZI POTVRDE O NEPOSTOJANJU DUGA PREMA GRADU VISU

U postupcima koje pokrećete prema Gradu Visu niste dužni dostaviti pisanu potvrdu da nemate dugovanju prema Gradu Visu, ali što ne znači
da možete imati dug. Grad Vis će po službenoj dužnosti provjeravati stanje duga i ukoliko se pokaže dugovanje o istom ćete biti obaviješteni i dužni ste ga podmiriti. 

Gradska uprava

Scroll to Top
Skip to content