Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Visa za 2024. godinu

Nositelj izrade akta: Grad Vis
Naziv akta: Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Visa za 2024. godinu
Početak savjetovanja: 10. listopada 2023.
Završetak savjetovanja: 10. studenog 2023.

Na temelju članka 132. stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), članka 34. i 101. Statuta Grada Visa („ Službeni glasnik Grada Visa“, br. 1/13, 2/13, 6/18, 3/21), te po prethodno pribavljenog mišljenja Turističke zajednice Grada Visa, Gradskom vijeću Grada Visa predlaže se donošenje predmetne odluke.

Ovom se odlukom zabranjuje izvođenje građevinskih radova za vrijeme turističke sezone na području Grada Visa, određuje se područje, kalendarsko razdoblje i vrijeme u kojem se zabranjuje izvođenje građevinskih radova, iznimke zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi radovi, te nadzor nad provedbom ove Odluke.

Građevinski radovi koji se u smislu ove Odluke zabranjuju smatraju se zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije svih građevina.

Razdoblje kalendarske godine na koje se primjenjuje zabrana izvođenja radova iz članka 2. ove Odluke je od 15. lipnja 2024. g. do 15. rujna 2024. g. u vremenu od 00:00 do 24:00 sata.
Zabrana iz ove Odluke ne odnosi se na:

   

   1. građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske, Splitsko – dalmatinske županije i Grada Visa,

   1. uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti,

   1. građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je Odluka stupila na snagu,

   1. hitne radove na popravcima objekata i uređaja komunalne i ostale infrastrukture koji se javljaju nenadano i kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi,

   1. nužne radove na popravcima građevina kad zbog nenadano nastalih oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi.

  Savjetovanje o prijedlogu Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Visa za 2024. godinu, ostaje otvoreno od 10. listopada 2023. godine i traje 30 dana.
  Svoje prijedloge i sugestije vezane uz ovaj prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Visa za 2024. godinu možete poslati putem e-maila na adresu komunalno@gradvis.hr ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta.

  Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Grada Visa Izvješće o savjetovanju s javnošću.

    

    1. ODLUKA – Zabrana radova za sezonu 2024

    1. MIŠLJENJE TZ

    1. Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju

   Sviđa vam se ovaj članak?

   Scroll to Top
   Skip to content