ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA VISA ZA RAZDOBLJE 2017. DO 2022. GOD.

Sviđa vam se ovaj članak?

Scroll to Top
Skip to content