PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA VISA ZA 2018. GOD.

GRAD VIS OBJAVLJUJE JAVNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU NA PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA VISA ZA 2018. GODINU U TRAJANJU OD 26. TRAVNJA 2018. DO ZAKLJUČNO SA 04. SVIBNJA 2018. GOD.

MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE, KOJA MORAJU BITI ČITKO NAPISANA, UZ IME I PREZIME, TE ADRESU PODNOSITELJA, MOGU SE DOSTAVITI

ELEKTRONIČKOM POŠTOM NA E-MAIL: gradvis@gradvis.hr

ILI POŠTOM NA ADRESU: GRAD VIS, TRG 30. SVIBNJA 1992. BR. 2, 21480 VIS

pdfPLAN

Sviđa vam se ovaj članak?

Scroll to Top
Skip to content