NACRT Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravna osnova za izradu i donošenje Pravilnika je članak 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“. 120/16 i 114/22) i članka 34. st.1. podstavka 28. Statuta Grada Visa (“Službeni glasnik Grada Visa”, br.: 1/13, 2/13, 6/18, 3/21 i 1/23).

Člankom 12. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16 i 114/22 u nastavku Zakona), propisani su financijski pragovi za nabavu robe, usluga i radova te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti (bez PDV-a) koji su iskazani u eurima propisano je da se Zakon ne primjenjuje na nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura te radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura

Člankom 15. stavkom 2. Zakona propisano je da pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. U skladu sa člankom 15. stavkom 3. Zakona naručitelj je obvezan opći akt iz stavka 2. Zakona te sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama.

Ovim prijedlogom Nacrta Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave vrši se usklađenje s izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, s kojom se želi postići učinkovitija provedba postupaka u idućem razdoblju i usklađenje sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) s ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Vis uključi u pripremu konačnog Nacrta Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave potrebno je provesti savjetovanje s javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost s predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja Pravilnika i u konačnosti ugrađeno u odredbe Pravilnika.

  Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom             12. ožujka 2024. godine.  
  Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:   gradvis@gradvis.hr  

Sviđa vam se ovaj članak?

Scroll to Top
Skip to content