Grad Vis

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Vis uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« 25/13, 85/15).
Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.
Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje putem:
1. elektroničke pošte na mail gradvis@gradvis.hr
2. poštom na adresu: Trg 30. svibnja 1992. br. 2 , 21480 Vis
3. osobno putem pisarnice : Trg 30. svibnja 1992. br. 2 , 21480 Vis

Službenik za informiranje: Andrea Vojković

Scroll to Top

ANKETA

Poštovani poduzetnici,

Grad Vis provodi strategiju razvoja kroz nadolazeće razdoblje od 2021. do. 2027. godine.
U svrhu što kvalitetnije izrade Strategije želimo da se poduzetnici Grada Visa aktivno uključe i daju svoj doprinos u njegovoj izradi. Anketno ispitivanje se provodi s ciljem dobivanja mišljenja o potrebama zajednice u razvoju Grada Visa i svih njegovih sadržaja te su nam Vaša mišljenja, stavovi i očekivanja od velikog značaja.

Sudjelovanje u istraživanju je anonimno i služi isključivo za analizu potreba i stavova dionika lokalne zajednice. Istraživanje provodi PRIUS CONSULTING, obrt za konzalting usluge.

Anketu možete pronaći na sljedećoj poveznici https://forms.gle/3DVvXA26ai2xSzBj7 .

Unaprijed se zahvaljujemo na Vašem vremenu i suradnji!

Skip to content