Grad Vis

Radna tijela

RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

 1. Damir Radica, predsjednik
 2. Marija Ilić, član
 3. Iva Živković, član
 1. Silvija Bajsić-Batinić, predsjednik
 2. Marija Ilić, član
 3. Miranda Topalović, član
 4.  Sanja Sviličić, član
 5. Katarina Mratinić, član  
 1. Damir Radica, predsjednik
 2. Zlatna Pašalić, član
 3. Dalibor Damjanović, član
 4. Nediljko Šimunović, član
 5. Marina Gazija, član
 1. Veljanko Dorotić, predsjednik
 2. Dalibor Damjanović, član
 3. Mate Acalinović, član
 4. Tonko Mladineo, član
 5. Ana Sviličić, član
 1. Siniša Vodopija, predsjednik
 2. Ivica Grgić, član
 3. Oliver Roki, član
 4. Mia Tomić, član
 5. Srđan Karuza, član
 1. Jurica Fadić, predsjednica
 2. Velimir Mratinić, član
 3. Hrvoje Mratinić, član
 4. Stipe Karuza, član
 5. Toni Linčir, član
 1. Veljko Dorotić, predsjednik
 2. Monika Radišić-Roki, član
 3. Vera Kursar, član
 1. Damir Mumanović, predsjednik
 2. Đeki Vojković, član
 3. Kristina Stanković, član
 4. Alma Vodopija, član
 5. Ivana Pauletić Roki, član
 1. Goran Mladineo, predsjednik
 2. Ivana Koceić, član
 3. Anela Borčić, član
 4. Sanja Sviličić, član
 5. Vinko Udiljak, član
 6. Mateo Narančić, član
 7. Antonia Baržić, član
 1. Boris Čargo, predsjednik
 2. Šimun Marasović, član
 3. Nikola Radišić, član
 4. Miroljub Bunčić, član
 5. Goran Mladineo, član
 1. Dobrila Cvitanović, predsjednica
 2. Dobrila Pekica, član
 3. Goran Mladineo, član
 4. Stjepan Poduje, član
 5. Alen Galić, član
 1. Katarina Pincetić, predsjednica
 2. Marica Kovač, član
 3. Mirjana Mumanović, član
 4. Tonči Ilić, član
 5. Vladimir Kuljiš, član
 1. Ana Roki, predsjednik
 2. Niko Tomić, član
 3. Dubravka Zubčić, član
 4. Ana Poduje, član
 5. Nebojša Đorđević, član
 1. Andrej Borčić, predsjednik
 2. Toni Pečarević, član
 3. Nenad Kovač, član
 4. Marina Karuza, član
 5. Marko Poduje, član
 1. Anita Sviličić, predsjednik
 2. Dalibor Režić, član
 3. Ozren Vojković, član
 4. Miro Vojković, član
 5. Branko Vodanović, član
 6. Marko Bralić, član
 7. Paško Ivanišević, član
Scroll to Top Skip to content