RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA VISA 2015. – 2020. (radna verzija) – Javna rasprava

Drage Višanke i Višani,

Nakon javnog predstavljanja radne verzije Strategije razvoja Grada Visa 2015.-2020., koje se održalo u utorak 20. listopada 2015. u prostorijama MSC Vern’ Vis, otvorena je javna rasprava kako bi svi zainteresirani mogli dati svoje prijedloge, sugestije i primjedbe.

Izrada Strategije razvoja važna je za cjelokupnu lokalnu zajednicu, njene građane, sve pravne subjekte, poduzetnike, institucije javnog i privatnog sektora, ukratko sve one koji na bilo koji način sudjeluju u životu grada.

Nadalje, Strategija razvoja je temeljni strateški dokument kojim će biti određen smjer razvoj Grada Visa do 2020. godine, te će se definirati prioriteti, ciljevi i mjere za razvoj cijelog prostora Grada. Strategija će, također, biti podloga i osnova za nominiranje projekata Grada, privatnih poduzetnika i OPG-ova za EU izvore financiranja projekata.

Zbog svega navedenog pozivamo vas na javnu raspravu koja će trajati 15 dana od utorka, 27. listopada 2015. do srijede, 11. studenog 2015. godine.

Vaše prijedloge i komentare možete uputiti pismeno na adresu Grada Visa, Trg 30. svibnja 1992 br. 2, 21 480 Vis, poštom ili osobno, te putem e-mail adresa: za Grad Vis: grad-vis@st.t-com.hr ; za autorski tim: tea.gagro@vern.hr.

Molimo Vas da se uključite i date svoj doprinos kako bismo zajednički definirali prioritete i potencijale budućeg razvoja Grada Visa.

 

Zahvaljujemo Vam na suradnji.

Grad Vis

Nacrt Strategije razvoja Grada Visa 2015.-2020. možete pogledati ovdje:

Sviđa vam se ovaj članak?

Scroll to Top
Skip to content