Savjetovanje o prijedlogu Odluke o komunalnom redu

Nositelj izrade akta: Jedinstveni upravni odjel
Naziv akta: Odluka o komunalnom redu
Početak savjetovanja: 07. listopada 2019.
Završetak savjetovanja: 07. studenog 2019.

Dana 04. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu koji je objavljen u Narodnim novinama Republike Hrvatske broj 68/18 dana 27. srpnja 2018. godine
Sukladno članku 130. stavak 2. novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti novu Odluku o komunalnom redu, u skladu s člankom 104. Zakona, u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Zakona.
Člankom 104. stavkom 1. Zakona određeno je kako u svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom redu.

Grad Vis Odlukom o komunalnom redu propisuje:
1. uređenje naselja,

  1. red pri gradnji, prekopavanju, iskrcaju i ukrcaju robe i materijala,
  2. korištenje javnih površina,
  3. uvjeti korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila
  4. uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i vozila,
  5. uklanjanje snijega i leda,
  6. mjere za provođenje komunalnog reda,
  7. kaznene odredbe,
  8. prijelazne i završne odredbe.


Savjetovanje o prijedlogu nove Odluke o komunalnom redu tiče se svih građana, a ostaje otvoreno do 07. studenog 2019. godine i traje 30 dana.

Svoje prijedloge i sugestije vezane uz ovaj prijedlog Odluke o komunalnom redu možete poslati putem e-maila na adresu
komunalno@gradvis.hr
ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Grada Visa Izvješće o savjetovanju s javnošću.

Sviđa vam se ovaj članak?

Scroll to Top
Skip to content