Savjetovanje o prijedlogu Razvojne strategije Grada Visa za razdoblje 2021. – 2027. godine

Savjetovanje o prijedlogu Razvojne strategije Grada Visa za razdoblje 2021. – 2027. godine

Nositelj izrade akta: Jedinstveni upravni odjel

Naziv akta: Razvojna strategija Grada Visa za razdoblje 2021. – 2027. godine

Početak savjetovanja: 24. studenog 2020.

Završetak savjetovanja: 24. prosinca 2020.

U procesu strateškog planiranja korištena je metodologija izrade strateških dokumenta. Akt strateškog planiranija usklađen je sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske i Uredbom o smjernicama za izradu akta strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Strategija razvoja Grada Visa za šestogodišnje razdoblje formira se primjenom smjernica plana razvoja jedince lokalne samouprave u skladu s razvojnim potrebama lokalnog stanovništva.

Svrha  Strategija  razvoja  Grada  Visa  je  uključivanje u  plan  razvoja inferiornih potreba stanovništva  kroz  primarnu  infrastrukturu od strateškog interesa te  sadržaje  i  politiku  za gospodarski i demografski razvoj.

Vizija  razvoja i strateški ciljevi formiranu su kao varijable koje omogućavaju prilagodbu kroz očuvanje vizualnog identiteta kulturno-povijesnih odlika i razvoj gospodarskih djelatnosti na svim interesnim područjima naročito jačanje poljoprivredne pozicioniranosti. Planiranje indikativnih programa osigurava dugovječnost u pristupu razvoja, sudjelovanja i društvenoj povezanosti.

Proces savjetovanja je sastavni dio povezivanja sa zajednicom na svim razinama da bi se izravno utvrdile mogućnosti, detektirali problemi  i  pronašla  rješenja  za  njihovo  umanjenje  u  ukupnom  učešću  razvoja. Razrada strateških  prioriteta  i  provedbenih  mjera  formira  se  na  invertnom  pristupu  analize  stanja, problemskih pitanja, programskih razvojnih sadržaja, očekivanih rezultata, SWOT analizi te u konačnici viziji definiranoj na realno utvrđenim potrebama opće populacije Grada Visa

Svoje prijedloge i sugestije vezane uz ovaj prijedlog Razvojne strategije Grada Visa za razdoblje 2021. – 2027. godine možete poslati putem e-maila na adresu gradvis@gradvis.hr ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Grada Visa Izvješće o savjetovanju s javnošću.

Sviđa vam se ovaj članak?

Scroll to Top
Skip to content