Savjetovanje o prijedlogu URBANISTIČKI MARITIMNI KONCEPT UREĐENJA OBALNOG POJASA GRADA VISA

Nositelj izrade akta: Grad Vis, Jedinstveni upravni odjel

Naziv akta: Urbanistički maritimni koncept uređenja obalnog pojasa Grada Visa

Početak savjetovanja: 16. travnja 2021.

Završetak savjetovanja: 16. svibnja 2021.

Cilj urbanističkog koncepta je obuhvatiti prostorno – tehnički i prometni potencijal obalnog pojasa i akvatorija, te posljedično tome potencijal razvoja, kako kupališne aktivnosti, sporta i rekreacije, tako i nautičkog turizma i lučkog gospodarstva. Uređenju obalnog pojasa moguće je pristupiti multidisciplinarno, uzimajući u obzir istovremeno obalni ekosustav i krajobraz te aktivnosti i korištenje obalnog područja.

Predmetnom dokumentacijom provest će se analiza postojećih planskih rješenja u odnosu na uređenje obalnog pojasa, te će se predložiti nova rješenja. Rezultati utvrđeni predmetnim konceptom predstavljaju značajnu podlogu pri donošenju odluka kako u daljnjim prostorno-planskim dokumentacijama tako i uređenju tehničkim dokumentacijama kopnenog i morskog dijela obalnog pojasa.

Savjetovanje o prijedlogu Urbanističkog maritimnog koncepta uređenja obalnog pojasa Grada Visa tiče se svih građana, a ostaje otvoreno od 16. travnja 2021. godine i traje 30 dana.

Svoje prijedloge i sugestije vezane uz ovaj prijedlog Urbanističkog maritimnog koncepta uređenja obalnog pojasa Grada Visa možete poslati putem e-maila na adresu
komunalno@gradvis.hr ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Grada Visa Izvješće o savjetovanju s javnošću.

Sviđa vam se ovaj članak?

Scroll to Top
Skip to content