Grad Vis

Ustanove i tvrtke

Ustanove

OIB: 44794961644
Viški boj 13, 21480 Vis
v.d. ravnateljica: Sanja Tanta, prof.
Tel: 021/711 925

OIB: 32975016254
Viškog boja 11, 21480 Vis
v.d. ravnateljica: Jelena Radica, dipl. odgajatelj
Tel/fax: 021/711 049

pdfUpis djece u Dječji vrtić “Vis” u pedagošku godinu 2019./2020.

Tvrtke

Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o. obavlja djelatnost vodoopskrbe i odvodnje na području gradova Vis i Komiža na otoku Visu. Temeljna zadaća je održavanje funkcionalnosti vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnjena postizanje zadovoljstva korisnika usluga. VODOVOD I ODVODNJA VISA OTOKA VISA d.o.o. za obavljanje vodoopskrbne djelatnosti i djelatnosti odvodnje OIB: 96153434531 Riva sv. Mikule 38, 21485 Komiža Direktorica: Slavica Dražić, dipl.ing. Tel: 021/713 153 Fax: 021/718 737

vodovod09@email.t-com.hr
http://www.vio-otokvis.hr/

Gradina Vis d.o.o. je trgovačko društvo za obavljanje komunalne djelatnosti i pružanje usluga u nautičkom turizmu na području grada Visa. Društvo je osnovano 20. kolovoza 2014. godine upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu. Nastalo je spajanjem društava Gradina d.o.o. za komunalne djelatnosti (osnovanog 1968.godine) i Issa Adria Nautika d.o.o. za pružanje usluga u nautičkom turizmu (osnovanog 2003. godine), oba u 100% vlasništvu grada Visa.

Osnovne djelatnosti društva su održavanje čistoće, sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada, usluge u nautičkom turizmu (djelatnost luke i marine), održavanje javnih površina i parkova, upravljanje tržnicom i ribarnicom, održavanje i upravljanje grobljima, pogrebne usluge, djelatnost parkinga, te kino-prikazivačka djelatnost.

U pružanju usluga želimo postići visoki standard u svim djelatnostima kako bi povećali kvalitetu života i očuvali okoliš, te Otok Vis učinili mjestom čistog i ugodnog življenja, na dobrobit i zadovoljstvo naših korisnika, zaposlenika i šire zajednice.

GRADINA VIS d.o.o. za komunalne djelatnosti i pružanje usluga u nautičkom turizmu

OIB: 36896460047
Biskupa Mihe Pušića 2, 21480 VIS
Direktorica: Ines Roki, mag.prim.educ.
Tel: 021/711 121
Fax: 021/717 351
 gradina.vis@gmail.com
 www.gradinavis.hr

Scroll to Top
Skip to content