Day: 15 siječnja, 2016

Prostorni i urbanistički planovi

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA VISA Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07.), članka 33. stavak 1. točka 8. Statuta Grada Visa (”Službeni glasnik Grada Visa”, broj 05/09), Gradsko vijeće Grada Visa na svojoj 6. sjednici održanoj dana 01. ožujka 2010. godine, donosi Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja

Scroll to Top
Skip to content