Grad Vis

Gradski projekti

Ishođena građevinska dozvola za izgradnju sustava otpadnih voda za naselje Podselje

Prema projektnom zadatku, potrebno je predvidjeti sanitarnu odvodnju naselja Podselje s izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnihvoda za naselje Podselje. Glavni i neposredni cilj projekta je rješavanje sustava odvodnje za naselje Podselje te zaštita od onečišćenja podzemnih voda područja naselja Podselje. Prema projektnom zadatku, potrebno je predvidjeti sanitarnu odvodnju naselja Podselje s izgradnjom uređaja za pročišćavanje

Opširnije »

Ishođena Građevinska dozvola za rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Podselje

Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Podselje se radi zbog starih i dotrajalih postojećih cjevovoda te izgradnje novog tlačnog sustava odvodnje. Prema posebnim uvjetima Vodovoda i odvodnje otoka Visa d.o.o. za izgradnju tlačnog sustava odvodnje naselja Podselje, uvjetovana je zamjena transportnog cjevovoda od azbestno cementnih cijevi DN 125 mm u području izgradnje. Spoj na zapadu na

Opširnije »

Zelena energetska tranzicija Grada Visa

Grad Vis želi poduprijeti zelenu energetsku tranziciju s ciljem smanjivanja emisija štetnih plinova i korištenju obnovljivih izvora energije sunca, vjetra i suvremenih ekološki prihvatljivih energenata, bio plina, vodika, metanola… U tu svrhu s HRVATSKOM UDRUGOM ZA RAZVOJ i PRIMJENU VODIKOVIH GORIVNIH ČLANAKA, H2-Hydrogen Cell, Hrvatska potpisano je Pismo namjere koje definira smjernice i projekte na

Opširnije »

DRUŠTVENO POTICAJNA STANOGRADNJA U GRADU VISU

Izgradnja 3 višestambene građevine s okolišem s ukupno 22 stana. · građevina 1 katnosti prizemlje+2 kata + potkrovlje sa 8 stambenih jedinica · građevina 2 katnosti prizemlje+2 kata + potkrovlje sa 9 stambenih jedinica · građevina 3 katnosti prizemlje+2 kata + potkrovlje sa 5 stambenih jedinica Svečanim polaganjem kamena temeljca 27. svibnja 2020. godine započeli

Opširnije »

Kula Perasti

Šaljemo Vam poveznicu na koju možete pregledavati 3D model kule Perasti dobiven fotogrametrijskom restitucijom. https://sketchfab.com/3d-models/kula-perasti-vis-croatia-670098465a2f45649b3b1cacff442f52 Po prvom otvaranju je potrebno sačekati malo da se skine model i sve teksture. Kroz model se navigira tipkama i kotačićem miša. Uz pomoć kontrola koje se pojavljuju kada mišem dođete na dno prikaza možete se prebacivati iz eksterijera u

Opširnije »

Vodovod i odvodnja

IZVJEŠĆE_O_RADOVIMA_NA_OBJEKTIMA_VODOVODA_I_ODVODNJE_OTOKA_VISA.pdf IZVJEŠĆE_O_RADOVIMA_NA_OBJEKTIMA_VOOV_Izvorište_Korita.pdf IZVJEŠĆE_O_REVITALIZACIJI_ZDENACA_NA_VODOCRPILIŠTU_KORITA.pdf Izvješće_o_sanaciji_vodosprema_na_otoku_Visu.pdf Izvješće_o_uključenju_kanalizacijskih_crpnih_stanica_na_otoku_Visu_u_postojeći_sustav_daljinskog_upravljanja_i_nadzira.pdf

Opširnije »

Sanacija odlagališta neopasnog otpada Wellington u Visu

knjiga 1 A 1. Opci dio 2. Tehnicki opis 3. Tehnicki uvjeti 4. Projekt sanacije okoliša 5. Bitni zahtjevi za gradevinu 6. Projektirani vijek gradevine 7. Proracuni 8. Prikaz mjera zastite od pozara 9. Prikaz mjera zastite na radu 10. Troskovnik s procjenom troskova knjiga 1 B Knjiga 1 B knjiga 2 Knjiga 2 knjiga

Opširnije »
Scroll to Top
Skip to content