Grad Vis

Članovi Gradskog vijeća

Gradsko vijeće Grada Visa predstavničko je tijelo građana Grada Visa i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada Visa te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada Visa. Gradsko vijeće ima 11 članova.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, koji se biraju iz reda vijećnika većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Popis Gradskih vijećnika

 • Marinko Zubčić, HNS, predsjednik Gradskog Vijeća
 • Silvija Bajsić – Batinić, dipl. uč., HDZ, prva potpredsjednica Gradskog Vijeća
 • Marija Ilić, HDZ, vijećnica
 • Ruža Vujić, HDZ, vijećnica
 • Damir Radica, HDZ, vijećnik
 • Ante Vojković, HDZ, vijećnik
 • Stipe Vojković, prof., KLGB-SV, vijećnik
 • Luisa Radišić, mag. educ. math. et. inf., KLBG-SV, vijećnica
 • Marija Mladineo, dipl. ing., KLBG-SV, vijećnica
 • Kasim Osmančević, SDP, vijećnica
 • Matej Petrić, KLGB-SB, vijećnik
Scroll to Top Skip to content