Grad Vis

Članovi Gradskog vijeća

Gradsko vijeće Grada Visa predstavničko je tijelo građana Grada Visa i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada Visa te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada Visa. Gradsko vijeće ima 9  članova.

Popis Gradskih vijećnika

  • Marinko Zubčić, HNS i HSS,  predsjednik Gradskog Vijeća
  • Marija Ilić, HDZ, vijećnica 
  • Miranda Topalović, HDZ, vijećnica
  • Ana Poduje, HDZ, vijećnica
  • Damir Radica, HDZ, vijećnik
  • Sanja Sviličić, SDP, vijećnica
  • Denis Mihojević, SDP, vijećnik
  • Katarina Mratinić, KLGB – nositeljica liste Katarina Mratinić, vijećnica
  • Roko Brajčić, KLGB – nositeljica liste Katarina Mratinić, vijećnik
Scroll to Top
Skip to content