Grad Vis

Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Visa utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te za obavljanje poslova državne uprave prenijete na Grad Vis ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća, te posebnim propisima kojima se određeni poslovi prenose na Grad. Unutarnji ustroj Jedinstvenog upravnog odjela uređuje svojim aktom Gradonačelnik na prijedlog pročelnika.

Jedinstveni upravni odjel neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Grada, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak, od 07:00 do 15:00 sat

Jedinstveni upravni odjel

  •  Tamara Bilić-Stojkovska, dipl.oec. – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 
Rad sa stranakama: utorak, srijeda i četvrtak, od 09:00 do 11:00 sati 
  • Andrea Vojković – referent za uredsko poslovanje
  • Ecija Pincetić – referent za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
  • Ana Sviličić – referent za komunalne djelatnosti i geodetske poslove
Rad sa stankama: ponedjeljak – petak, od 08:00 do 11:30 sati 
  • Andro Brajčić – komunalni / prometni redar
Rad sa stankama u Uredu: ponedjeljak – petak, od 12:00 do 13:00 sati  

Odsjek za proračun i računovodstveno-financijske poslove

  • Dragan Stojkovski, oec – voditelj odsjeka za proračun i računovodstveno – financijske poslove   
  • Toni Vojković, mag.ing.agr. – viši stručni suradnik za razvojne projekte, obračun i naplatu gradskih prihoda 
Rad sa stankama: ponedjeljak – petak, od 08:00 do 11:30 sati
Scroll to Top

ANKETA

Poštovani poduzetnici,

Grad Vis provodi strategiju razvoja kroz nadolazeće razdoblje od 2021. do. 2027. godine.
U svrhu što kvalitetnije izrade Strategije želimo da se poduzetnici Grada Visa aktivno uključe i daju svoj doprinos u njegovoj izradi. Anketno ispitivanje se provodi s ciljem dobivanja mišljenja o potrebama zajednice u razvoju Grada Visa i svih njegovih sadržaja te su nam Vaša mišljenja, stavovi i očekivanja od velikog značaja.

Sudjelovanje u istraživanju je anonimno i služi isključivo za analizu potreba i stavova dionika lokalne zajednice. Istraživanje provodi PRIUS CONSULTING, obrt za konzalting usluge.

Anketu možete pronaći na sljedećoj poveznici https://forms.gle/3DVvXA26ai2xSzBj7 .

Unaprijed se zahvaljujemo na Vašem vremenu i suradnji!

Skip to content