Grad Vis

Prostorni i urbanistički planovi

geoplan2

URBANISTIČKI PLANOVI

  • Odluka – luka otvorena za JP i luka NT
  • Potpisan je Ugovor za izvođenjem usluge izrade urbanističkih planova između Grada Visa kao naručitelja i Urbanističkog instituta Hrvatske d.o.o. kao izvršitelja.

    U tijeku je izrada Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet i luke nautičkog turizma Parja – Rogačić (UPU broj: 16) i Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Parja (UPU broj: 18).

    Izrada Urbanističkih planova sufinancirana je od strane Splitsko-dalmatinske županije.

  • OBJAVA JAVNE RASPRAVE
  • PRIJEDLOG PLANA

 

Scroll to Top
Skip to content