Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Visa

Nositelj izrade akta: Jedinstveni upravni odjel

Naziv akta: Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Visa 

Početak savjetovanja: 19. siječnja 2023.

Završetak savjetovanja: 18. veljače 2023. 

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Vis provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Visa.
Molimo zainteresiranu javnost da popunjeni priloženi obrazac dostaviti zaključno sa 18. veljače 2023. na adresu elektroničke pošte: gradvis@gradvis.hr ili na adresu: Grad Vis, Trg 30. svibnja 1992. br. 2, 21480 Vis, s naznakom „za savjetovanje s javnošću“.

Sviđa vam se ovaj članak?

Scroll to Top
Skip to content