Day: 20 srpnja, 2010

Važniji akti

RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA VISA ZA RAZDOBLJE 2016. – 2020. GOD.   ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA VISA    FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI GRAD VIS DJEČJI VRTIĆ VIS GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VIS ODLUKA O STIPENDIJAMA ODLUKA O STIPENDIJAMA GRADA VISA ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI

Scroll to Top
Skip to content