Category: GRADSKI PROJEKTI

PROJEKT GRADSKE TRŽNICE

Pri izgradnji Graske tržnice predviđeni su otvoreni i zatvoreni prodajni prostori na način da se ljeti prilikom povećanja broja korisnika i kupaca aktivira i vanjski natkriveni i nenatkriveni prodajni prostor, dok se zimi pretežno koriste unutrašnji prostori koji u pogledu prostora zadovoljavaju potrebe u tom dijelu godine. Uz osnovni prodajni prostor tržnice, u objektu su

Idejni projekt izgradnje sustava javne odvodnje naselja Donji Rukavac i podmorski ispust

Glavni i neposredni cilj projekta je rješavanje sustava odvodnje za naselje Donji Rukavac te zaštita od onečišćenja podzemnih voda područja naselja Donji Rukavac. Predmetnim zahvatom u naselju Donji Rukavac će se izvesti četiri glavna tlačna cjevovoda ukupne duljine cca 890 m. Na glavne tlačne cjevovode se spaja 30 kućnih crpnih stanica s pripadajućim tlačnim kućnim

Ishođena građevinska dozvola za izgradnju sustava otpadnih voda za naselje Podselje

Prema projektnom zadatku, potrebno je predvidjeti sanitarnu odvodnju naselja Podselje s izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnihvoda za naselje Podselje. Glavni i neposredni cilj projekta je rješavanje sustava odvodnje za naselje Podselje te zaštita od onečišćenja podzemnih voda područja naselja Podselje. Prema projektnom zadatku, potrebno je predvidjeti sanitarnu odvodnju naselja Podselje s izgradnjom uređaja za pročišćavanje

Ishođena Građevinska dozvola za rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Podselje

Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Podselje se radi zbog starih i dotrajalih postojećih cjevovoda te izgradnje novog tlačnog sustava odvodnje. Prema posebnim uvjetima Vodovoda i odvodnje otoka Visa d.o.o. za izgradnju tlačnog sustava odvodnje naselja Podselje, uvjetovana je zamjena transportnog cjevovoda od azbestno cementnih cijevi DN 125 mm u području izgradnje. Spoj na zapadu na

Zelena energetska tranzicija Grada Visa

Grad Vis želi poduprijeti zelenu energetsku tranziciju s ciljem smanjivanja emisija štetnih plinova i korištenju obnovljivih izvora energije sunca, vjetra i suvremenih ekološki prihvatljivih energenata, bio plina, vodika, metanola… U tu svrhu s HRVATSKOM UDRUGOM ZA RAZVOJ i PRIMJENU VODIKOVIH GORIVNIH ČLANAKA, H2-Hydrogen Cell, Hrvatska potpisano je Pismo namjere koje definira smjernice i projekte na

DRUŠTVENO POTICAJNA STANOGRADNJA U GRADU VISU

Izgradnja 3 višestambene građevine s okolišem s ukupno 22 stana. · građevina 1 katnosti prizemlje+2 kata + potkrovlje sa 8 stambenih jedinica · građevina 2 katnosti prizemlje+2 kata + potkrovlje sa 9 stambenih jedinica · građevina 3 katnosti prizemlje+2 kata + potkrovlje sa 5 stambenih jedinica Svečanim polaganjem kamena temeljca 27. svibnja 2020. godine započeli

Scroll to Top
Skip to content