Category: GRADSKI PROJEKTI

3D model zrakoplova B-24 Tulsamerican

Grad Vis uz financijsku podršku Splitsko-dalmatinske županije izradio je 3D model zrakoplova B-24 Tulsamerican. Sredstva za provedbu projekta dodijeljena su u okviru Javnog poziva za financiranje projekta iz područja razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području Splitsko- dalmatinske županije u 2023. godini. Voditelj projekta Eduard Visković, tvrtka Kantharos d.o.o. za kopnena i podvodna arheološka

Energetska obnova zgrade RIBARNICE u Visu

Grad Vis dana 09. veljače 2022. godine podnijeo je prijavu projekta „Rekonstrukcija Zgrade ribarnice – energetska obnova“ na otvoreni Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine koji je objavljen od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna prijavljena vrijednost Projekta je: 269.725,29 eura odnosno (2.032.245,21 kuna). Za potrebe prijave projekta izrađen je Glavni

PROJEKT GRADSKE TRŽNICE

Pri izgradnji Graske tržnice predviđeni su otvoreni i zatvoreni prodajni prostori na način da se ljeti prilikom povećanja broja korisnika i kupaca aktivira i vanjski natkriveni i nenatkriveni prodajni prostor, dok se zimi pretežno koriste unutrašnji prostori koji u pogledu prostora zadovoljavaju potrebe u tom dijelu godine. Uz osnovni prodajni prostor tržnice, u objektu su

Idejni projekt izgradnje sustava javne odvodnje naselja Donji Rukavac i podmorski ispust

Glavni i neposredni cilj projekta je rješavanje sustava odvodnje za naselje Donji Rukavac te zaštita od onečišćenja podzemnih voda područja naselja Donji Rukavac. Predmetnim zahvatom u naselju Donji Rukavac će se izvesti četiri glavna tlačna cjevovoda ukupne duljine cca 890 m. Na glavne tlačne cjevovode se spaja 30 kućnih crpnih stanica s pripadajućim tlačnim kućnim

Ishođena građevinska dozvola za izgradnju sustava otpadnih voda za naselje Podselje

Prema projektnom zadatku, potrebno je predvidjeti sanitarnu odvodnju naselja Podselje s izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnihvoda za naselje Podselje. Glavni i neposredni cilj projekta je rješavanje sustava odvodnje za naselje Podselje te zaštita od onečišćenja podzemnih voda područja naselja Podselje. Prema projektnom zadatku, potrebno je predvidjeti sanitarnu odvodnju naselja Podselje s izgradnjom uređaja za pročišćavanje

Ishođena Građevinska dozvola za rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Podselje

Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Podselje se radi zbog starih i dotrajalih postojećih cjevovoda te izgradnje novog tlačnog sustava odvodnje. Prema posebnim uvjetima Vodovoda i odvodnje otoka Visa d.o.o. za izgradnju tlačnog sustava odvodnje naselja Podselje, uvjetovana je zamjena transportnog cjevovoda od azbestno cementnih cijevi DN 125 mm u području izgradnje. Spoj na zapadu na

Zelena energetska tranzicija Grada Visa

Grad Vis želi poduprijeti zelenu energetsku tranziciju s ciljem smanjivanja emisija štetnih plinova i korištenju obnovljivih izvora energije sunca, vjetra i suvremenih ekološki prihvatljivih energenata, bio plina, vodika, metanola… U tu svrhu s HRVATSKOM UDRUGOM ZA RAZVOJ i PRIMJENU VODIKOVIH GORIVNIH ČLANAKA, H2-Hydrogen Cell, Hrvatska potpisano je Pismo namjere koje definira smjernice i projekte na

Scroll to Top
Skip to content