Category: SLUŽBENI DOKUMENTI

Proračun

P R O R A Č U N 2019. god. ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VISA ZA 2019. god. PRORAČUN GRADA VISA ZA 2019. GOD. Temeljem članka 27. PRAVILNIKA O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU(„Narodne novine“, br. 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18) Grad Vis objavljuje godišnji financijski izvještaj za 2018. god. GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GOD.

Prostorni i urbanistički planovi

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA VISA Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07.), članka 33. stavak 1. točka 8. Statuta Grada Visa (”Službeni glasnik Grada Visa”, broj 05/09), Gradsko vijeće Grada Visa na svojoj 6. sjednici održanoj dana 01. ožujka 2010. godine, donosi Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja

Važniji akti

RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA VISA ZA RAZDOBLJE 2016. – 2020. GOD.   ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA VISA    FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI GRAD VIS DJEČJI VRTIĆ VIS GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VIS ODLUKA O STIPENDIJAMA ODLUKA O STIPENDIJAMA GRADA VISA ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI

Statut i poslovnik

  STATUT GRADA VISA STATUT GRADA VISA – ispravak POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA VISA POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA VIS – izmjena i dopuna

Scroll to Top
Skip to content