ČEŠKA VILA – ODLUKA I JAVNI POZIV

Javni poziv za sudjelovanje na međunarodnom natječaju za javno prikupljanje ponuda za realizaciju ugostiteljsko turističkog projekta Češka vila u Gradu Visu na otoku Visu

Rok za dostavu ponuda je 16. listopada 2017.  godine u 23:59. sati.

JAVNI POZIV

Ministarstvo   državne  imovine temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju uvjeta i objavi javnog poziva za dostavu obvezujućih ponuda za realizaciju ugostiteljsko turističkog projekta Češka vila u Gradu Visu na otoku Visu i imenovanju povjerenstva  za  ocjenu ponuda  i praćenje realizacije Projekta KLASA: 022-03/17-04/213, URBROJ: 50301-26/09-17-2 od 14. lipnja 2017. godine, objavom ovog  javnog poziva, poziva domaće i međunarodne investitore s financijskom sposobnošću, kao i iskustvom u projektiranju, gradnji, marketingu i poslovanju turističkim kompleksima, na podnošenje ponuda  za realizaciju izgradnje Ugostiteljsko – turističkog projekta „Češka vila“  na lokaciji sv. Juraj  u Gradu Visu.

docJAVNI POZIV NA HRVATSKOM JEZIKU

docxJAVNI POZIV NA ENGLESKOM JEZIKU

https://imovina.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-sudjelovanje-na-medjunarodnom-natjecaju-za-javno-prikupljanje-ponuda-za-realizaciju-ugostiteljsko-turistickog-projekta-ceska-vila-u-gradu-visu-na-otoku-visu/1801

pdfODLUKA

https://imovina.gov.hr/vijesti/na-sjednici-vlade-rh-donesena-odluka-o-ceskoj-vili-na-visu/1773

Sviđa vam se ovaj članak?

Scroll to Top
Skip to content