Transparentnost isplate iz proračuna Grada Visa

Transparentan uvid u poslovanje JLP(R)S. Pregled financijskog djelovanja te izdanih i zaprimljenih poslovnih dokumenata. Parametri su trenutno podešeni da se prikazuju isplate pravnim osobama po URR, KDT i KDX dokumentima.

– Dokumenti su vidljivi na portalu kada su zatvoren sa izvodom

– KDX je vidljiv na portalu kada je zatvoren osim za plaće. Plaće su prikazane po filteru uplatnog računa i šifri namjene te one ne moraju biti zatvorene

Na portalu su vidljivi dokumenti od 01.01.2021.

Link do web servisa je https://transparentno.vis.otvorenigrad.hr/isplate/sc-isplate

https://transparentno.vis.otvorenigrad.hr/isplate/sc-isplate

Sviđa vam se ovaj članak?

Scroll to Top
Skip to content