Day: 20 srpnja, 2022

Ishođena građevinska dozvola za izgradnju sustava otpadnih voda za naselje Podselje

Prema projektnom zadatku, potrebno je predvidjeti sanitarnu odvodnju naselja Podselje s izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnihvoda za naselje Podselje. Glavni i neposredni cilj projekta je rješavanje sustava odvodnje za naselje Podselje te zaštita od onečišćenja podzemnih voda područja naselja Podselje. Prema projektnom zadatku, potrebno je predvidjeti sanitarnu odvodnju naselja Podselje s izgradnjom uređaja za pročišćavanje

Ishođena Građevinska dozvola za rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Podselje

Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Podselje se radi zbog starih i dotrajalih postojećih cjevovoda te izgradnje novog tlačnog sustava odvodnje. Prema posebnim uvjetima Vodovoda i odvodnje otoka Visa d.o.o. za izgradnju tlačnog sustava odvodnje naselja Podselje, uvjetovana je zamjena transportnog cjevovoda od azbestno cementnih cijevi DN 125 mm u području izgradnje. Spoj na zapadu na

Scroll to Top
Skip to content