Ishođena Građevinska dozvola za rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Podselje

Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Podselje se radi zbog starih i dotrajalih postojećih cjevovoda te izgradnje novog tlačnog sustava odvodnje.

Prema posebnim uvjetima Vodovoda i odvodnje otoka Visa d.o.o. za izgradnju tlačnog sustava odvodnje naselja Podselje, uvjetovana je zamjena transportnog cjevovoda od azbestno cementnih cijevi DN 125 mm u području izgradnje. Spoj na zapadu na transportni cjevovod AC DN 125 mm će biti izveden u postojećoj zasunskoj komori ZK-1.

Spoj na istoku na transportni cjevovod AC DN 125 mm će biti izveden u novoj zasunskoj komori ZK-3. U Predmetnim zahvatom će se izvesti pet vodoopskrbnih cjevovoda ukupne duljine 863,67 m te tri zasunske komore i sedam podzemnih hidranta.

Projektirani vodoopskrbni cjevovod V-1 će se spojiti na postojeći transportni cjevovod AC DN 125 mm u (st. 0+000,00) na mjestu postojeće zasunske komore ZK-1.

Postojeća komora ZK će se rušiti, te se gradi nova zasunska komora ZK1 (st. 0+000,00). Postojeći cjevovodi AC DN 125 mm te novo projektirani cjevovodi V-3 PEHD DN 75 mm i V-4 PEHD DN 63 mm će se spojiti na projektirani cjevovod V-1 u novoj zasunskoj komori ZK1 (st. 0+000,00).

Projektirani vodoopskrbni cjevovod V-3 će se spojiti na postojeći cjevovod AC DN 125 mm i projektirani cjevovod V-1 NL DN 125 mm na mjestu zasunske komore ZK-1. Projektom je predviđen cjevovod V-3 od materijala PEHD (polietilen visoke kakvoće), profila DN 75 mm, dužine L = 138,63 m. Projektirani vodoopskrbni cjevovod V-4 će se spojiti na postojeći cjevovod AC DN 125 mm i projektirani cjevovod V-1 NL DN 125 mm na mjestu zasunske komore ZK-1. Projektom je predviđen cjevovod V-4 od materijala PEHD (polietilen visoke kakvoće), profila DN 63 mm, dužine L = 18,65 m. Projektirani vodoopskrbni cjevovod V-5 će se spojiti na projektirani cjevovod V-1 i V-2 NL DN 125 mm na mjestu zasunske komore ZK-2. Projektom je predviđen cjevovod V-5 od materijala PEHD (polietilen visoke kakvoće), profila DN 63 mm, dužine L = 173,92 m.

Ukupna duljina projektirane trase vodoopskrbe iznosi 863,67 m.

Sviđa vam se ovaj članak?

Scroll to Top
Skip to content