Ishođena građevinska dozvola za izgradnju sustava otpadnih voda za naselje Podselje

Prema projektnom zadatku, potrebno je predvidjeti sanitarnu odvodnju naselja Podselje s izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnihvoda za naselje Podselje. Glavni i neposredni cilj projekta je rješavanje sustava odvodnje za naselje Podselje te zaštita od onečišćenja podzemnih voda područja naselja Podselje.

Prema projektnom zadatku, potrebno je predvidjeti sanitarnu odvodnju naselja Podselje s izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za naselje Podselje. Glavni i neposredni cilj projekta je rješavanje sustava odvodnje za naselje Podselje te zaštita od onečišćenja podzemnih voda područja naselja Podselje. Predmetnim zahvatom će se izvesti tri glavna tlačna cjevovoda ukupne duljine 1.536,03 m. Na glavne tlačne cjevovode se spajaju 22 kućne crpne
stanice s tlačnim kućnim priključcima ukupne duljine 294,84 m. Predmetnim zahvatom je predviđena izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadne vode za naselje Podselje kapaciteta 150 ES. UPOV je predviđen kao podzemni objekt. Nakon uređaja projektiran je cjevovod za odvod obrađene vode duljine 16,07 m. Ukupna duljina projektiranih cjevovoda sustava sanitarne odvodnje zajedno s priključnim cjevovodima iznosi 1.846,94 m. Cijeli sustav se spaja tlačnim cjevovodom TC-1 u projektirani uređaj za pročišćavanje otpadnih voda nakon kojega se pročišćena otpadna voda neizravno ispušta u podzemlje preko upojne građevine. Do UPOV-a Podselje predviđena je izgradnja pristupne prometnice prema posebnim uvjetima kako bi se omogućio pristup vozilima „ViO otoka Visa“.

Sviđa vam se ovaj članak?

Scroll to Top
Skip to content