Author: Karolina

NACRT Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravna osnova za izradu i donošenje Pravilnika je članak 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“. 120/16 i 114/22) i članka 34. st.1. podstavka 28. Statuta Grada Visa (“Službeni glasnik Grada Visa”, br.: 1/13, 2/13, 6/18, 3/21 i 1/23). Člankom 12. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16

3D model zrakoplova B-24 Tulsamerican

Grad Vis uz financijsku podršku Splitsko-dalmatinske županije izradio je 3D model zrakoplova B-24 Tulsamerican. Sredstva za provedbu projekta dodijeljena su u okviru Javnog poziva za financiranje projekta iz područja razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području Splitsko- dalmatinske županije u 2023. godini. Projektni partneri su Geopark Viški arhipelag i Turistička zajednica Grada Visa. Voditelj

USVOJENA TERITORIJALNA STRATEGIJA RAZVOJA OTOKA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Na jučerašnjoj, 24. sjednici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije jednoglasno je usvojen dokument Teritorijalne strategije razvoja otoka Splitsko-dalmatinske županije kao dopune Planu razvoja Splitsko-dalmatinske županije 2022. – 2027.  Dokument srednjoročni je akt strateškog planiranja od značaja za otočno područje Splitsko-dalmatinske županije, čije je donošenje jedan od glavnih preduvjeta za provedbu Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027.

Izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva u gradu Visu

dana 20. i 21. studenog 2023. godine u Gradu Visu održane su izobrazno-informativne aktivnosti vezane za komunalno odvajanje otpada. Izobrazno-informativne aktivnosti sufinancirane su od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz Javnog poziv za sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom (JP ZO 3/2023). Održane su tri edukacije odnosno izobrazno-informativne aktivnosti po grupama

Scroll to Top
Skip to content