Idejni projekt izgradnje sustava javne odvodnje naselja Donji Rukavac i podmorski ispust

Glavni i neposredni cilj projekta je rješavanje sustava odvodnje za naselje Donji Rukavac te zaštita od onečišćenja podzemnih voda područja naselja Donji Rukavac. Predmetnim zahvatom u naselju Donji Rukavac će se izvesti četiri glavna tlačna cjevovoda ukupne duljine cca 890 m. Na glavne tlačne cjevovode se spaja 30 kućnih crpnih stanica s pripadajućim tlačnim kućnim priključcima ukupne duljine cca 333 m.
Ovim zahvatom je predviđena izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadne vode naselja RukavacBrgujac-Podstražje, na koji će dolaziti komunalne otpadne vode i pročišćavat će se mehaničkim predtretmanom. Kapacitet UPOV-a je max. 1950ES. UPOV je predviđen kao nadzemni objekt.
Ovim zahvatom je također predviđena izgradnja podmorskog ispusta koji predstavlja završni element
predmetnog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rukavac-Podstražje-Brgujac .

Sviđa vam se ovaj članak?

Scroll to Top
Skip to content