NOVI IBAN GRADA VISA – HR3323900011849200002

OBAVIJEST O PROMJENI IBAN-a GRADA VISA

Obavještavaju se sve fizičke i pravne osobe, te poslovni partneri  da je Grad Vis promijenio broj žiro računa i poslovnu banku.

Od dana 05.04.2018. godine  Grad Vis posluje sa Hrvatskom poštanskom bankom d.d.,

novi IBAN Grada Visa glasi: HR3323900011849200002.

Sva plaćanja (komunalna naknada, komunalni doprinos, porez  na kuće za odmor, porez na potrošnju, zakup javne površine, zakup poslovnog prostora i drugo) koja ste do sada vršili na stari IBAN (HR5623300031849200002), potrebno je ubuduće vršiti na IBAN HR3323900011849200002.

Napomena:

Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka!

Evidentirajte promjenu ako koristite internet i mobilno bankarstvo!

Sviđa vam se ovaj članak?

Scroll to Top
Skip to content